BURUN AMELİYATINDA DOKTORUN ÖNEMİ

Burun ameliyatında doktorun önemi, genellikle hastalar için diğer birçok hususun önünde yer almaktadır çünkü kendilerini güvenle emanet edebilecekleri bir doktorun varlığı ameliyat sürecindeki zorluğu hemen hemen yarıya indirir. Doktorun iyi bir eğitim almış olmasıyla daha önce defalarca bu ameliyatı yapmış olması ve ameliyatını yaptığı hastaların memnuniyet dereceleri de doktor seçiminde önem teşkil etmektedir. İnsan yüzüne bakıldığında ilk dikkat çeken yerlerden birinin burun olması sebebiyle burun ameliyatında doktorun önemi ameliyat sürecinin her basamağında kendisini göstermektedir.

BURUN AMELİYATINDA DOKTOR NASIL SEÇİLMELİ?

Kişinin hayatında verdiği önemli kararlardan biri olarak burun ameliyatından bahsedilebilir zira ameliyat masasına yatma kararını vermek çoğu kişi için zorlu bir süreçtir. Bu süreç tamamlandıktan ve ameliyat olma kararına varıldıktan sonra kişiyi daha da büyük bir zorluk bekler: Doktor seçimi.

Doktor seçimi yaparken şu gibi nitelikler dikkate alınmalıdır:

  • Ameliyatı yapacak olan doktorun öncesinde iyi bir eğitim almış olması.
  •  Burun estetiği konusunda uzman ve deneyim sahibi olması.
  • Ameliyatını üstlendiği hastaların memnun bir şekilde ayrılması.
  • Bu zorlu süreçte hastanın aklında hiçbir soru işareti bırakmadan açıklayıcı bir şekilde hastanın bütün sorularını cevaplaması.
  • Hastaya karşı güler yüzlü ve güven verici olması.
  • Hastanın endişelerini gidererek onu rahatlatmak için çaba göstermesi.
  • Ameliyatın ardından iletişimi koparmayarak düzenli bir şekilde hastanın takibini yapması.

Burun ameliyatını yapacak doktorun yukarıdaki nitelikleri gerçekleştirmesi beklenir. Bunedenle hastalar, bu kriterlere sahip olduğunu düşündükleri bir doktor bulma çabası içine girmelidirler ve kendilerini güvenebilecekleri bir doktora emanet ederek ameliyatın yarattığı stresin bir kısmını az da olsa gerilerinde bırakmış olmalılardır. Bu güvene erişebilmek için de doktorun daha önce yapmış olduğu ameliyatlar araştırılıp eski hastalarıyla iletişim haline geçilebilir.

Görselleri

BURUN AMELİYATINI HANGİ BRANŞ DOKTORU YAPMALI?

Burun ameliyatı, beklenti ve ihtiyaçlara göre şekillenen sürecin sonunda gerçekleşen bir operasyondur. Burun ameliyatı olma kararı veren kişinin kafasında şöyle  bir soru oluşabilir:

‘’Kulak burun boğaz doktoru tarafından mı plastik cerrahı tarafından mı ameliyat olmalıyım?’’

Bu sorunun cevabına büyük ölçüde kişinin beklentileri yön vermektedir. Ancak önemli olanın doktorun deneyimi ve estetik algısının olduğu unutulmamalıdır.

BÜTÇEYE GÖRE DOKTOR SEÇİMİ

Doktor seçimi yaparken kişi için önem teşkil eden hususların başında kişinin maddi yeterliliği ve bu iş için ayırabileceği bütçe gelmektedir. Günümüzde estetik ameliyatlarının gitgide çoğalması ve toplumun dayattığı güzellik algısının kişiler üzerinde büyük bir etki yaratarak kişide başkaları gibi olmak isteme çabası yaratması sebebiyle estetik ameliyatlar ticari bir hal almaya başlamıştır.

Bu nedenle estetik ameliyatlarında fiyat skalası çok geniş olmakla birlikte burun ameliyatı da bu skalada büyük değişkenlik göstermektedir. Kişilerin, ticari amaç güderek hastanın istek ve beklentilerini göz önünde bulundurmayan doktorlardan kaçınması gerekmektedir. Beklentilerin oluşturulmasının ardından bütçe de göz önüne alınarak doktor arama sürecine girilmeli ve kriterlere ve bütçeye uyan doktorlar arasından en uygun bulunan doktor seçilerek yola onunla devam edilmelidir.

DOKTORUN AMELİYAT SÜRECİ İÇERİSİNDE YAPMASI GEREKENLER

  1. Ameliyat Öncesi: Hastayı, olabilecek bütün durumlardan haberdar etmeli ve yaşanma ihtimali bulunan her şeyi olabilecek en açık şekilde hastaya aktarmalı. Hastanın kafasında hiçbir soru işareti bırakmamalı. Hastanın ne istediğini iyi bir şekilde anladığını hastaya belli etmeli ki hasta, anlaşıldığını düşünerek doktora güven duyabilsin.
  2. Ameliyat Sonrası: Hastayı, ameliyatın nasıl gittiğine dair bilgilendirmeli ve hastanın ameliyata dair olan bütün sorularını incelikle açıklayıcı bir şekilde açıklamalı. Ameliyat sonrasında yapması ve yapmaması gereken şeyleri sebeplerine de yer vererek açıklamalı. İyileşme sürecini yakından takip ederek düzenli bir şekilde hastayı kontrol için çağırması ve olası aksilikleri önceden tespit ederek bunları düzeltmek için gerekeni yapması.